XI Giełda Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego

Cofnij
XI Giełda Pracy Uniwersytetu Szczecińskiego

XI edycję Giełdy Pracy organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego przewidziano na 24-25 marca 2020 r. Tegoroczna edycja odbędzie się w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Główni adresaci wydarzenia to studenci i absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Mają oni możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami rynku pracy, skorzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów, a także nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami z wielu branż. Pracodawcom zaś udział w imprezie pozwala na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników. 

Uwaga! W związku z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego i rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, organizatorzy podjęli decyzję o przełożeniu terminu wydarzenia.