STOLARZ GALANTERII DRZEWNEJ - Staż z urzędu pracy

Opis zadań

Staż dla osoby do 29 rż. zarej w tut. Urzedzie i spełn. kryteria projektu POWER IV 1.1.2
Godz. odb. stażu 7:30 do 15:30.
1.Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
2.Zapoznanie się z obowiązkami i uprawnieniami stażysty oraz zasadami pracy obowiązującymi u organizatora stażu.
3.Zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania urządzeń stolarskich.
4.Dobieranie materiałów drzewnych ze względu na jakość i asortyment wyrobu.
5.Sztaplowanie tarcicy w celu magazynowania lub suszenia.
6.Zabezpieczanie drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników przez właściwe składowanie lub stosowanie ochronnych środków chemicznych.
7.Przygotowywanie materiałów drzewnych do obróbki skrawaniem.
8.Posługiwanie się rysunkiem technicznym oraz warsztatowymi narzędziami pomiarowymi i traserskimi.
9.Przygotowywanie do pracy różnych odmian pił, strugów, dłut oraz wiertarek i wierteł do obróbki ręcznej.
10.Wykorzystywanie strugnicy oraz narzędzi i przyrządów pomocniczych, takich jak młotki, pobijaki, obcęgi, ściski, zwrotnice i przyrżnie.
11.Obsługiwanie pilarek stolarskich taśmowych i tarczowych oraz pilarek tarczowych poprzecznych i wyrzynarek.
12.Obsługiwanie strugarek, wyrówniarek i grubiarek, frezarek dolno i górno wrzecionowych, wczepiarek oraz wiertarek i dłutarek.
13.Obsługiwanie obrabiarek specjalnych i przygotowywanie materiałów ściernych.
14.Przygotowywanie klejów i klejenie.
15.Okuwanie wyrobów i ich montowanie.

Szczegóły oferty

  • Miejsce pracy: Cmolas, powiat: kolbuszowski, woj: podkarpackie
  • Wymiar etatu: 1
  • Zmianowość: jedna zmiana
  • Stypendium brutto: 1 057,6 PLN
  • Data rozpoczęcia: 01.08.2020
  • Data zakończenia: 31.12.2020

Wymagania konieczne

  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak, kierunek: stolarz

Inne oferty pracy:

STOLARZ GALANTERII DRZEWNEJ - Staż z urzędu pracy, kontakt przez PUP