INSPEKTOR NADZORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH A, R123/2036-996/20

Zakres obowiązków

nadzór związanym z budową tłoczni gazu, umowa o prace, umowa zlecenie, B2B

Szczegóły oferty

 • Miejsce pracy: 87-880 Gustorzyn 4, powiat: włocławski, woj: kujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
 • Wymiar etatu: 1
 • Zmianowość: jedna zmiana
 • Wynagrodzenie brutto: od 6 500 PLN
 • System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Data rozpoczęcia: 01.10.2020
 • Data zakończenia: 30.09.2022

Wymagania konieczne

 • Posiadane zawody: Inspektor nadzoru budowlanego (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)

Wymagania pożądane

 • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Inne wymagania

Kwalifikacje: - uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) zwane dalej Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych. Doświadczenie: - zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, doświadczenie zawodowe polegające na należytym i osobistym udziale przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy: -pełnieniu nadzoru inwestorskiego (na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) lub - kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku Kierownika budowy), przy realizacji co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10.000.000 złotych netto, polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie tłoczni gazu o mocy minimum 1,7 MW, lub stacji gazowej wysokiego ciśnienia o przepustowości nie mniejszej niż 30 000 Nm3/h, spełniającej co najmniej funkcję rozdzielczą i pomiarową, lub bloku energetycznego o mocy co najmniej 20 MWe wyposażonego w turbinę gazową lub w turbinę parową, lub magazynu gazu, lub kopalni ropy naftowej, lub kopalni gazu ziemnego, lub terminala LNG.

Inne oferty pracy:

 • MALARZ - PIASKARZ

  P.P.H.U. "ALLES" EUGENIUSZ SUMIŁA
  Gdańsk, Polska

 • OPERATOR MASZYN TEKTURNICZYCH

  PPHU "PAKCER" sp. j. E. Rurynkiewicz - A. litwinowicz
  Tułowice, Polska

 • MAGAZYNIER

  PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE "JAWOR" ANTONI JAN GAWIŃSKI
  Nowe Miasto Lubawskie, Polska

 • ŚLUSARZ - SPAWACZ

  P.P.H.U. "ALLES" EUGENIUSZ SUMIŁA
  Gdańsk, Polska

 • DIAGNOSTA

  kontakt przez PUP
  Opole, Polska

 • ELEKTROMECHANIK*

  PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE "JAWOR" ANTONI JAN GAWIŃSKI
  Nowe Miasto Lubawskie, Polska

 • KSIĘGOWY

  KANCELARIA EKONOMICZNA FRANCISZEK MÜLLER
  Międzyrzecz, Polska

 • ŚLUSARZ/POLERNIK

  PETBOTTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Gdańsk, Polska

 • POMOCNICZY ROBOTNIK KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI

  kontakt przez PUP
  Murów, Polska

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH A, R123/2036-996/20, Petro-Consulting Michał Sikorski