INSPEKTOR NADZORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH R126/2038-999/20

Zakres obowiązków

nadzór związanym z budową tłoczni gazu, umowa o prace, umowa zlecenie, B2B

Szczegóły oferty

 • Miejsce pracy: 87-880 Gustorzyn 4, powiat: włocławski, woj: kujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
 • Wymiar etatu: 1
 • Zmianowość: jedna zmiana
 • Wynagrodzenie brutto: od 5 500 PLN
 • System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Data rozpoczęcia: 01.10.2020
 • Data zakończenia: 30.09.2022

Wymagania konieczne

 • Posiadane zawody: Inspektor nadzoru budowlanego (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)

Wymagania pożądane

 • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak

Inne wymagania

Kwalifikacje: - uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) zwane dalej Uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcjno - budowlanej. Doświadczenie: - zdobyte w ciągu ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu doświadczenie zawodowe polegające na należytym i osobistym udziale przez okres co najmniej 6 miesięcy na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika budowy w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, przy realizacji co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 złotych netto, polegającego na budowie obiektu budowlanego w budownictwie przemysłowym.

Inne oferty pracy:

 • ELEKTROMECHANIK

  "ZAKŁAD DŹWIGOWY" SPÓŁKA CYWILNA ZYGMUNT GROCHOLSKI, ŁUKASZ GROCHOLSKI
  Pyskowice, Polska

 • OPERATOR MASZYN SPAWAJĄCYCH

  kontakt przez PUP
  Legnickie Pole, Polska

 • SPRZEDAWCA

  ANNA MAJEWSKA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
  Babięta, Polska

 • SPRZEDAWCA

  Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy "BARTEK"
  Przasnysz, Polska

 • SPRZĄTACZKA

  PROGRESIT AGNIESZKA TREMBECKA
  Olkusz, Polska

 • ELEKTRYK

  "ZAKŁAD DŹWIGOWY" SPÓŁKA CYWILNA ZYGMUNT GROCHOLSKI, ŁUKASZ GROCHOLSKI
  Pyskowice, Polska

 • OPERATOR MASZYN NAWIJAJĄCYCH

  kontakt przez PUP
  Legnickie Pole, Polska

 • KONTROLER GASTROMONII

  kontakt przez PUP
  Mikołajki, Polska

 • MAGAZYNIER - KIEROWCA

  Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy "BARTEK"
  Przasnysz, Polska

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH R126/2038-999/20, Petro-Consulting Michał Sikorski