Porady dla pracodawców

Cofnij
Co trzeba wiedzieć o pracowniczych planach kapitałowych?

Co trzeba wiedzieć o pracowniczych planach kapitałowych?

Obowiązujący system emerytalny jest niewydolny. W związku ze starzeniem się społeczeństwa szacuje się, że osoby kończące karierę zawodową za 20-30 lat będą otrzymywać nie więcej niż 30-40 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia brutto. W odpowiedzi na to wyzwanie w Polsce zostały utworzone pracownicze plany kapitałowe. Pracowniczy plan kapitałowy — co to jest? Pracownicze p...

Co trzeba wiedzieć o jednolitym pliku kontrolnym?

Co trzeba wiedzieć o jednolitym pliku kontrolnym?

Jednolity plik kontrolny (JPK) został wprowadzony na podstawie art. 193a dodanego do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015, poz. 613, z późn. zm.) w drodze ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1649) i w przypadku części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 r. Czym jest JPK i ...

Czy rywalizacja pomaga w pracy?

Czy rywalizacja pomaga w pracy?

Rywalizacja w pracy może mieć dwojaki charakter. Może to być rywalizacja pozytywna, która działa mobilizująco i motywująco na pracowników. Taka rywalizacja może również prowadzić do podnoszenia kompetencji przez pracowników. Często jednak występuje również rywalizacja o niezdrowym charakterze, która może wpływać negatywnie nie tylko na konkretnych praco...