Jak motywować siebie i innych do ciężkiej pracy?

Cofnij
Jak motywować siebie i innych do ciężkiej pracy?

Jeśli jesteśmy zmotywowani, nasza praca wykonywana jest znacznie sprawniej. Wydajność pracy jest istotna dla każdej firmy, ponieważ ma bezpośredni wpływ na koszty jej funkcjonowania. Z tego względu tak istotne jest odpowiednie motywowanie do pracy zarówno siebie, jak i pracowników. 

 

Najważniejsza jest wizja 

Nawet jeśli praca jest ciężka, pracownicy będą ją wykonywali znacznie efektywniej, gdy zrozumieją stojące za nią cele. Nie chodzi w tym przypadku jedynie o bezpośredni cel wykonywania pracy, ale o szerszy kontekst. Każda firma ma swoją wizję, w którą powinny być wpisane określone cele. Najczęściej taka zwiększona ilość zadań nie jest stałym elementem wykonywanego zawodu, lecz powodowana określonymi sytuacjami. Bardzo często konieczność podjęcia bardziej wytężonej pracy związana jest z trudnym projektem i naglącymi terminami realizacji. Wówczas wskazanie wizji oraz integracja wokół wspólnego celu pozwala na tworzenie sytuacji, w których pracownicy będą sami motywowali się do sprawnego realizowania powierzonych im zadań.

Nie inaczej jest w przypadku samodzielnego motywowania się do ciężkiej pracy. Jeśli widzimy sens jej realizowania oraz szerszą perspektywę, znacznie łatwiej jest poświęcać dużo więcej czasu na pracę, a nawet pracować, gdy jesteśmy zmęczeni. Dodatkowo w firmach ważne jest, aby zwiększona ilość obowiązków dotyczyła wszystkich szczebli. Przykład idzie z góry. Jeśli menedżerowie nie wykazują motywacji do ciężkiej pracy, pracownicy w krótkim czasie również ją stracą.

 

Odpowiednia atmosfera

Bardzo ważna przy motywowaniu do ciężkiej pracy jest dobra atmosfera w miejscu pracy. W tym względzie stworzenie odpowiedniej atmosfery sprawia, że pracownicy nie traktują przedsiębiorstwa jako jednego z wielu, kolejnego miejsca pracy, ale są z nim osobiście związani. To zawsze oznacza znacznie większe zainteresowanie tym, aby firma nie poniosła porażki, ale aby odnosiła sukcesy.

Warto również dbać o drobne elementy, takie jak:

— regularne pochwały dla pracowników za wykonanie konkretnych zadań;

— sprawiedliwie rozdzielanie premii i nagród;

— właściwe rozdzielanie zadań.

Jeśli praca jest ciężka, nie należy obciążać nadmiernie jednego pracownika kosztem drugiego. Zawsze warto rozdzielać zadania do wykonania w ramach zespołów, co pozwala uzyskać pewność, że pracownicy są sprawiedliwie traktowani. Warto również ufać pracownikom i nie bać się delegować odpowiedzialności.

 

Większa motywacja przy większej odpowiedzialności

Bardziej odpowiedzialny za powierzone zadania pracownik może być zdecydowanie bardziej zmotywowany. Ma to związek z tym, że ludzie inaczej podchodzą do zadań, za które są osobiście odpowiedzialni. Z tego powodu nie należy bać się delegowania zadań. Za większymi obowiązkami w pracy powinna iść również większa odpowiedzialność, co jest czynnikiem motywującym.

Większa odpowiedzialność za powierzone zadania często łączy się również z większym entuzjazmem pracowników związanym z wykonywaniem pracy. Pracownicy czują wówczas, że mają wpływ na sukces firmy.