Cechy kandydatów najbardziej pożądane przez pracodawców

Opublikowano: 21-12-2020

Wróć do spisu artykułów


W materiałach rekrutacyjnych pracodawcy dokładają wszelkich starań, aby przekazać możliwie jasny i konkretny obraz pracowników, jakich chcieliby widzieć w swoim przedsiębiorstwie. Oczywiście nie istnieje jeden uniwersalny model pracodawcy, w związku z czym wymagania w odniesieniu do potencjalnych pracowników zależą od wielu czynników: osobowości pracodawcy, rodzaju i obszaru działalności przedsiębiorstwa, ustalonych przez pracodawcę celów krótko- i długoterminowych czy zainwestowanych środków finansowych. Z pewnością jednak większość pracodawców zwraca uwagę na następujące cechy:

 

Pracowitość

Pracodawcy doceniają kandydatów, którzy podczas studiów pracowali (nawet jeśli stanowisko pracy nie było zgodne z kierunkiem studiów), odbywali staże, brali udział w kursach podnoszących kwalifikacje, udzielali korepetycji, opiekowali się osobami starszymi lub dziećmi itd. Tacy kandydaci są odbierani jako osoby pracowite (nawet jeśli sami niekoniecznie się za takie uważają) i dobrze zorganizowane (ponieważ znajdują czas na wszystkie obowiązki).

 

Umiejętność zarządzania czasem

Idealny pracownik musi być punktualny i zorganizowany, powinien dobrze planować pracę i dotrzymywać terminów.

 

Komunikatywność

Jeśli kandydat nie jest osobą komunikatywną, nikogo do siebie nie przekona na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie wystarczy jednak, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej będziemy dużo mówić. Osoby gadatliwe niekoniecznie są komunikatywne. Komunikatywność to umiejętność jasnego wyrażania myśli. Ważną sprawą jest również umiejętność słuchania i reagowania na wypowiedzi rozmówcy. Ma to istotny wpływ na skuteczność współpracy w zespole.

 

Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Cecha ta jest szczególnie ważna w przypadku pracy z grupą ludzi o sprzecznych interesach, potrzebach czy planach. W sytuacji konfliktowej zwykle przyjmuje się rolę mediatora, a nie przełożonego, chyba że w grę wchodzą istotne kwestie dotyczące zasad obowiązujących w określonym dziale lub w całej firmie bądź zawiodły inne metody rozwiązania konfliktu. Ważne jest zrozumienie oczekiwań, potrzeb i priorytetów stron konfliktu i wspólne wypracowanie możliwego do zaakceptowania przez strony rozwiązania, które nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na pracę działu i całego przedsiębiorstwa. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów zależy m.in. od umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kontrolowania emocji.

 

Samodzielność

Cecha ta pozwala szybko wdrożyć kandydata do pracy i powierzyć mu nowe obowiązki. Taki pracownik sam podejmuje decyzje, bierze na siebie odpowiedzialność i potrafi sobie zorganizować pracę. Bardzo często samodzielność łączy się z zaangażowaniem: pracownik ma pozytywne nastawienie do powierzanych mu zadań, identyfikuje się z przedsiębiorstwem i czerpie satysfakcję z wykonywanej pracy.

 

Lojalność względem pracodawcy i firmy

Lojalny pracownik uczciwie i rzetelnie wywiązuje się z postanowień umowy o pracę i innych ustaleń z pracodawcą, sumiennie wykonuje swoje obowiązki, przestrzega zasad określonych w kodeksie pracy i regulaminie przedsiębiorstwa. Pracownik nie powinien ujawniać informacji, które stanowią tajemnicę firmy, bez wiedzy pracodawcy prowadzić rozmów z jego potencjalnymi konkurentami, wygłaszać niekorzystnych komentarzy o firmie w miejscach publicznych ani zamieszczać takich komentarzy na forach internetowych. Liczne badania wskazują, że kultura organizacyjna oparta na wzajemnym zaufaniu pomaga zbudować sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa i zapewnić rozwój osobisty pracowników.

 

 Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję