Jakie kwalifikacje i umiejętności pomogą szybko znaleźć pracę?

Opublikowano: 23-11-2020

Wróć do spisu artykułów


Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Co roku powstają nowe zawody, a specjalizacje, które niedawno były popularne, dziś tracą na znaczeniu. Nie oznacza to jednak, że w niepamięć odejdą zawody tradycyjne. Z pewnością nie zabraknie miejsc pracy dla osób, które wiążą przyszłość ze znajomością ludzkiej psychiki i kreatywnością. Znaczna część osób poszukujących pracy znajdzie zatrudnienie w takich obszarach jak: biznes i operacje finansowe, nowe technologie, opieka zdrowotna, sprzedaż, a także nowe wolne zawody.

W szybkim znalezieniu pracy mogą pomóc następujące kompetencje: 

— kompleksowe rozwiązywanie problemów; 

— myślenie krytyczne; 

— kreatywność; 

— zarządzanie personelem;

— inteligencja emocjonalna; 

— wnioskowanie i podejmowanie decyzji; 

— zorientowanie na usługi; 

— negocjacje.  

W XXI wieku cenione będą zdolności interpersonalne, zdolności poznawcze wyższego rzędu, takie jak aktywne uczenie się, płynność pomysłów, oryginalność rozumowania czy myślenie systemowe, w tym umiejętności krytycznego osądu, analizy, podejmowania decyzji. Zdaniem specjalistów najbardziej pożądanymi umiejętnościami w przyszłości będą: 

— sense-making, czyli umiejętność określania nowego znaczenia danego zjawiska przez kwestionowanie dotychczasowych schematów interpretacyjnych i tworzenie innowacyjnych rozwiązań; 

— inteligencja społeczna, ceniona w przypadku osób pracujących w grupie, obejmującej z czasem coraz większą liczbę osób; 

— myślenie adaptacyjne, czyli umiejętność reagowania na zmiany, przystosowywania się do nowych warunków; 

— kompetencje międzykulturowe, polegające na umiejętności odnalezienia się i funkcjonowania w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym; 

— umiejętność przetwarzania dużej ilości informacji i właściwego interpretowania danych; 

— umiejętność korzystania z nowych mediów i stosowania ich w komunikacji perswazyjnej; 

— interdyscyplinarność, czyli umiejętność poruszania się w wielu różnych dziedzinach; 

— myślenie projektowe, obejmujące szereg zadań prowadzących do określonego celu; 

— umiejętność współpracy zdalnej. 

W przyszłości od kandydatów na pracowników wymagane będą również takie umiejętności jak: 

— Umiejętność szybkiego wyszukiwania informacji w sieci, archiwach i innych źródłach oraz opracowywania niestandardowych analiz danych za pomocą własnej wiedzy i określonych narzędzi. Osoba z takimi umiejętnościami znajdzie pracę w branży medialnej, w agencjach doradztwa personalnego, w branży medycznej, nowych technologii, a nawet spożywczej. 

— Umiejętność organizowania wolnego czasu. Kreatywni animatorzy to cenny nabytek dla centrów kultury i rozrywki oraz biur podróży. 

— Umiejętność tworzenia i realizacji strategii rozwiązywania problemów zdrowotnych, często przez nauczanie o szeroko rozumianej profilaktyce zdrowia. Nowoczesne programy edukacyjne wdrażane są przez media, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, zakłady pracy itp. 

— Umiejętność doboru odpowiedniej metody kształcenia i rozwoju. Taka osoba stale monitoruje rynek usług edukacyjnych, dzięki czemu może dostosowywać ofertę do potrzeb klienta i doradzać odpowiednie ścieżki kształcenia i rozwoju kariery. 

— Umiejętność zarządzania wiedzą. Specjalista w tym zakresie dba m.in. o infrastrukturę informacyjną firmy i prawidłową komunikację między różnymi jednostkami firmy, likwidację barier językowych i kulturowych w zespołach w międzynarodowych.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję