Czy rywalizacja pomaga w pracy?

Opublikowano: 04-02-2021

Wróć do spisu artykułów


Rywalizacja w pracy może mieć dwojaki charakter. Może to być rywalizacja pozytywna, która działa mobilizująco i motywująco na pracowników. Taka rywalizacja może również prowadzić do podnoszenia kompetencji przez pracowników. Często jednak występuje również rywalizacja o niezdrowym charakterze, która może wpływać negatywnie nie tylko na konkretnych pracowników, ale na funkcjonowanie całej firmy.

 

Wspólny cel

Wspólne zaangażowanie pracowników w osiągnięcie celu jest zauważalne w firmach, które nagradzają cały zespół za zrealizowanie wcześniej przyjętego planu. W takim przypadku każdy członek zespołu będzie dokładał wszelkich starań, aby doprowadzić do zrealizowania powierzonych mu zadań. Taki system pracy pozwala na rozwój firmy oraz na stworzenie środowiska pracy, w którym będą funkcjonować zmotywowani i lojalni pracownicy.

 

System nagradzania

Nie bez wpływu na rywalizację pozostaje system nagradzania. Jeżeli w firmie premiuje się jednostki za ich indywidualne wyniki, można się spodziewać powstania niezdrowej rywalizacji, która może mieć negatywny wpływ na wyniki całej firmy. Dodatkowo może się pojawić grupa pracowników, którzy — niezależnie od posiadanych kompetencji — będą jedynie dążyli do zdyskredytowania współpracowników. W przypadku nagradzania za dobre wyniki trzeba na bieżąco kontrolować pracowników, a w szczególności ich działania wobec innych.

 

Rywalizacja o charakterze destrukcyjnym

Istnieją pewne sygnały, które mogą świadczyć o tym, że zdrowa rywalizacja przekształca się w tę bardziej agresywną. Dzieje się tak np. wówczas, gdy pracownik dąży wyłącznie do własnego sukcesu, nie zważając na ogólne założenia przyjęte w tworzeniu danego projektu.

Może być to również fakt stosowania przez któregoś z pracowników nieuczciwych wobec innych pracowników działań, takich jak donoszenie, przypisywanie sobie autorstwa cudzych pomysłów lub niszczenie dokumentów. Te negatywne elementy należy jak najwcześniej wychwycić i wyeliminować. Zwolnienie pracownika przejawiającego chore ambicje będzie jedynie działaniem tymczasowym. Aby uzyskać efekt zdrowej współpracy, należy skupić się na polityce firmy oraz na wprowadzeniu odpowiednich zmian w środowisku pracowniczym. Być może cały system nagradzania trzeba będzie zmodyfikować lub odpowiednio dopasować do określonych parametrów funkcjonowania firmy.

 

Większa komunikacja i zasoby

Naturalnym czynnikiem wzmagającym niezdrową rywalizację są małe zasoby. Jeżeli przydzielanych projektów (zwłaszcza tych lepiej premiowanych) jest mało, można się spodziewać, że każdy z pracowników będzie o nie walczył, a im większa konkurencja, tym gorsze metody rywalizacji. Aby ograniczyć niezdrową rywalizację, nie wystarczy zwiększenie zasobów. Im lepsza komunikacja z każdym pracownikiem na każdym szczeblu, tym większa szansa na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji związanych z niezdrową rywalizacją.

 

Podsumowanie

Rywalizacja jest czynnikiem, który może pomóc w pracy, a nawet poprawić funkcjonowanie całej firmy. Należy jednak pamiętać, że tylko pozytywny wymiar rywalizacji będzie pomocny w uzyskaniu lepszych wyników. Najlepiej sprawdza się model pracy w zespole, w którym wszyscy pracownicy mają swoje zadania, a osiągnięcie celu wymaga zarówno indywidualnego wkładu pracy, jak i współdziałania dla dobra całej firmy.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję