No photo

KIEROWCA AUTOBUSU

Opublikowano: 04-06-2024

Wygaśnie: 31-07-2024


Udostępnij:

Opis

Zakres obowiązków: Transport osób w komunikacji miejskiej.

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Zmianowość: inna

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40

Data rozpoczęcia: 03.06.2024

Wynagrodzenie brutto: od 5 280 do 5 720 PLN

System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: kierowca autobusu

Wymagania konieczne:

Wykształcenia:

zasadnicze zawodowe

Uprawnienia:

PRAWO JAZDY KAT. D

Wymagania dodatkowe:

Zawody:

Kierowca autobusu

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Nazwa urzędu pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Adres: Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, woj: opolskie

Osoba do kontaktu: Krzysztof Bytniewski

Język aplikacji: polski

Wymagane dokumenty: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 1. Administrator Administratorem danych jest Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 2,47-224 Kędzierzyn-Koźle, dalej jako MZK, reprezentowany przez Prezesa MZK. Kontakt do Administratora: email: sekretariat@mzkkk.pl , tel. 774832362; 2. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez email: iod@mzkkk.pl 3. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda3 na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. 4. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. 5. Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, rozumiane jako zawarcie umowy z jednym z kandydatów. 6. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; - ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - usunięcia danych osobowych; - wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą dostępne są na stronie internetowej www.mzkkk.pl 7. Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 1. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej; 2. Art. 221 § 1 pkt. 4 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO; 4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Logo CBOP

Informacje dodatkowe

Typ umowy: Umowa o pracę na okres próbny

Wymiar pracy: Pełny etat


Musisz być zalogowany aby móc wysłać wiadomość


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję